Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern numărul 905/2017- privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul său social, registrul general de evidenţă a salariaţilor

Conform aceluiași act normativ, registrul se întocmeşte în formă electronică, pe baza aplicaţiei informatice puse la dispoziţia angajatorilor în mod gratuit de către Inspecţia Muncii. Descărcarea aplicaţiei se poate face de pe site-ul www.inspectiamuncii.ro sau de pe site-ul nostru la secțiunea „Registrul salariatilor”, subsecțiunea „Revisal-Versiuni și ghiduri”

Modul de completare a registrului, termenele si modalităţile de transmitere a acestuia de către angajatori sunt precizate în Hotărârea de Guvern numărul 905/2017- privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Completarea şi transmitere registrului electronic al salariaţilor se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizia scrisă a reprezentantului legal al angajatorului sau prin contractarea serviciului cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii, prin încheierea unor contracte de prestări servicii. Prestatorul nu poate subcontracta, la rândul său, serviciul de completare şi transmitere a registrului încredinţate de angajator, iar angajatorul nu este exonerat de obligaţiile stabilite prin acte normative referitoare la înfiinţarea, completarea şi transmiterea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor, precum şi la eliberarea către salariaţi sau foştii salariaţi de documente existente în dosarul personal, copii ale paginilor din registrul electronic, adeverinţe de vechime, sau alte documente referitoare la raportul de muncă al salariatului.

În situaţia contractării serviciului de completare şi transmitere a registrului salariaţilor cu prestatori, angajatorii au obligaţia informării în scris a inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii precum şi datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări servicii, angajatorii au obligaţia de a comunica inspectoratului teritorial de muncă acest fapt, cel mai târziu la data încetării sau rezilierii contractului de prestării servicii cu prestatorul.

Procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi a actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei sunt stabilite în Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale numărul 1918/25.07.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord