Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

Modul de desfășurare a activității de preluare a registrelor electronice ale salariaților și de eliberare a parolelor pentru transmiterea on-line a Registrului General de Evidență a Salariaților REVISAL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj aduce la cunoștința angajatorilor că va soluționa toate cererile privind transmiterea registrului electronic al salariaților și cererile de eliberare parola Revisal, primite prin poșta electronică, doar semnate digital de către reprezentantul legal al angajatorului, cu semnătura electronică a acestuia.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență 38/2020 - privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, preluarea registrului general de evidență a salariaților se poate realiza și prin intermediul poștei electronice, pe adresa de e-mail oficială a inspectoratului teritorial de muncă în situația în care documentele necesare poartă semnatura electronică.

Adresa de e-mail la care se transmit cererile semnate cu semnătura electronica de către reprezentantul legal este:  itmgorj@itmgorj.ro

Cererile  completate si semnate  cu semnătura electronică de către reprezentantul legal al angajatorului vor fi însoțite de următoarele documente:


1.Pentru transmitere Revisal.
-cererea pentru transmiterea registrului electronic al salariaților - modelul cererii il găsiți la secțiunea „Formulare”
-copie după codul unic de înregistrare sau certificatul fiscal, după caz;
-fișierul generat din Registrul electronic al salariaților-Revisal cu extensia .rvs

2.Pentru eliberare parolă Revisal
-cererea pentru eliberarea parolei în vederea transmiterii on-line a registrului electronic al salariaților - modelul cererii il găsiți la secțiunea „Formulare”
- copie după codul unic de înregistrare sau certificatul fiscal după caz;
- copie act de identitate al reprezentantului legal.

3.Pentru re-eliberare parolă Revisal

- Pentru a re-elibera parola in vederea transmiterii online a registrului electronic al salariatilor, se vor urma aceeasi pasi ca la Punctul 2 de mai sus.

- Parola nu poate fi recuperată, acestea fiind generată unic și predată solicitantului, este necesară generarea unei noi parole, care o va anula pe cea veche, aceasta nemaifuncționând.

Cererile se pot depune și la sediul Inspectoratului Teritorial Gorj  iar cele care nu sunt conforme vor fi restituite angajatorilor pentru refacerea lor.

Descarca Formulare
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord