Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

Protecţia maternităţii la locul de muncă

De la publicare şi pâna în prezent ordonanţa menţionată a fost modificata si aprobata prin Legea 25/2004, iar aplicarea acesteia a fost reglementata prin norme metodologice, respectiv HG nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, HG. nr. 1141 din 23 iulie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 537/2004.

Desi OUG 96/2003 a intrat in vigoare la data 01.02.2004, prin art. 26 s-a instituit in sarcina angajatorilor, ca obligatie prealabila afisarea la loc vizibil in fiecare din unitatile pe care le detin o copie a acesteia, o perioada de 6 luni de la data publicarii, stabilind in acelasi timp si sanctiunea de care sunt pasibili angajatorii care nu respecta prevederile mentionate, respectiv amenda de la 25.000.000-50.000.000 lei, conform art. 27 din OUG 96/2003.Aceasta obligatie prealabila a incetat la data de 27.04.2004, data la care a expirat termenul de 6 luni.

Incepind cu data intrarii in vigoare angajatorii si salariatele care se afla in una din situatiile prezentate mai jos au o serie de drepturi si obligatii care au ca scop asigurarea unor conditii adecvate de munca si de protectie sociala.

Astfel in acceptiunea prezentei ordonante exista trei categorii de salariate care beneficiaza de prevederile acesteia si care au urmatoarele obligatii:

 • salariata gravida sa anunte in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si sa anexeze in copie Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei document medical eliberat de medic care sa ii ateste aceasta stare, insotit de o cerere care contine informatii referitoare la starea de maternitate si solicitarea de a i se aplica masurile de protectie prevazute de ordonanta;
 • salariata care a nascut recent si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie, respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau dupa caz a 63 de zile ale concediului de lauzie sa solicite angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexind un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tirziu de 6 luni de la data la care a nascut
 • salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, sa anunte angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfirsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexind documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens care va cuprinde recomandari cu privire la capacitatea de munca a acesteia

Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca a caror lista este prevazuta in Anexa nr.1 din OUG 96/2003 angajatorul este obligat sa evalueze anual si sa intocmesca Rapoarte de evaluare, cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire la natura, gradul si durata de expunere a angajatelor in unitate pentru a depista orice risc pentru sanatatea si securitatea acestora si orice efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile ce trebuie luate.

Potrivit art. 6 din OUG 96/2003, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, angajatorul trebuie sa inmineze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor precum si sa informeze in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii referitoare la riscurile la care pot fi supuse la locurile de munca, si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta.

Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care sunt supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta de urgenta prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca ( conform modelului din Normele Metodologice) in termen de cel putin 15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare.

In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata din cele mentionata mai sus, asupra starii sale fiziologice, acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii precum si Inspectoratul Teritorial de Munca, care urmeaza sa verifice conditiile de munca ale salariatei.

Angajatorului ii mai revin urmatoarele obligatii:

 • sa previna expunerea salariatelor (gravide, lauze sau care alapteaza) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza riscuri;
 • sa nu constringa salariatele sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori a copilului nou nascut, dupa caz;
 • sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si sa nu anunte alti angajati decât cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari al procesului de munca;
 • sa modifice locul de munca al salariatelor care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat astfel incit sa li se asigure la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezinda sau pentru miscare, la recomandarea medicului de medicina muncii.
 • sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale constând in ore libere platite salariatei, in cazul in care investigatiile medicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru.
 • sa acorde salariatelor care alapteaza pauze de alaptare de cite o ora fiecare, in timpul programului de lucru fie sa reduca durata timpului de lucru cu 2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale.
 • sa transfere la un alt loc de munca cu mentinerea salariului de baza brut lunar salariatele gravide, lauze sau care alapteaza, care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau penibil;
 • sa transfere la un loc de munca de zi, salariatele care desfasoara munca de noapte si a caror sanatate este afectata, pe baza solicitarii scrise a acestora;
 • sa modifice in mod corespunzator conditiile/orarul de munca, ori sa repartizeze la alt loc de munca salariatele gravide, lauze sau care alapteaza care desfasoara activitate ce prezinta riscuri pentru sanatate, securitate ori repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, conform recomandarii medicului de medicina muncii.In cazul in care din motive justificate , angajatorul nu poate indeplini cele doua obligatii, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, astfel: a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru salariata gravida; b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele gravide, lauze sau care alapteaza in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pina la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau specialist. Salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal suportata din bugetul asigurarilor sociale de stat, al carui cuantum este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate in cele 10 luni anterioare solicitarii, si se achita la lichidarea drepturilor salariale.

Potrivit art. 21 (1) din ordonanta angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

 • salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;
 • salariatei care se afla in concediul de risc maternal;
 • salariatei care se afla in concediul de maternitate;
 • salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in virsta de 2 ani, sau incazul copilului cu handicap pina la 3 ani.
 • salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in virsta de pina la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicapin virsta de pina la 18 ani.

Aceste interdictii nu au aplicabilitate in cazul concedierilor pe motive economice ce rezulta din desfiintarea postului ocupat de salariata ca urmare a dificultatilor economice, a transformarii tehnologice sau reorganizarii angajatorului.

Incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1) din ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei iar a dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale se efectueaza de catre:

 • inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca pe a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) si (4), art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2) si art. 26 alin. (1);
 • personalul de control din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru contraventiile prevazute la art.11.
 • personalul imputernicit din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 4, 5, 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 14, 15, art. 17 alin. (2) si art. 19 alin. (2).
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord