Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

Furnizarea de informaţii din baza de date privind registrele electronice ale salariaţilor transmise de angajatori conform Hotărârii de Guvern numărul 905/2017

Având în vederea prevederile Hotărâriide Guvern numărul 905/2017 - privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, precum şi de cele ale Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, numărul 826/2014 -  privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă eliberează la solicitarea celor care justifica interesul, informaţii privind datele existente în baza de date privind registrele electronice ale salariaţilor transmise de angajatori conform Hotărârii de Guvern numărul 905/2017.

Informaţiile se eliberează pe baza cererii scrise în care se indică datele de identificare a persoanei pentru care se solicita informaţii, inclusiv Codul Numeric Personal. Informaţiile se eliberează numai dacă se face dovada plaţii tarifului stabilit prin Ordinul numărul 826/2014, respectiv de 20 lei/document.

Nu se percep tarife pentru prestarea de servicii către:

  1. Instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Informaţiile furnizate se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în solicitarea adresată de către aceste instituţii, cu respectarea prevederilor pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Instanţele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, organele fiscale, precum şi oricare alte instituţii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane;
  3. Instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestaţii cu titlu gratuit, necesare realizării atribuţiilor acestora, potrivit legii:

Taxa se achită anterior eliberării adeverinţei la caseria Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj sau în contul RO73TREZ3365032XXX006779 deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Jiu.

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord