Inspectoratul Teritorial de Munca GORJ

Legislație Relații de Muncă

 

 1. Constituția României
 2. Legea numărul 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea numărul 108/1999 - republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea numărul 488/2017 - privind aprobarea <LLNK 12017     0120 311   0 14>Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea numărul 52/2011 – republicată, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea numărul 367/2022 - privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea numărul 335/2013 - privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu  modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea numărul 31/1990 – republicată, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea numărul 202/2002 – republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbați, cu modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare
 10. Legea numărul 279/2005 – republicată, privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea numărul 16/2017 - privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea numărul 156/2000 – republicată, privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea numărul 176/2018 - privind internshipul, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea numărul 81/2018 - privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare
 15. Legea numărul 544 /2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea numărul 337 / 2018 - privind statutul inspectorului de muncă,
 17. Legea 72/2007 – privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările şi completările ulterioare și normele metotologice de aplicare cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea numărul 19/2020 - privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Legea numărul 210/1999 - privind concediul paternal, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Legea numărul 258/2007 - privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Legea numărul 78/2014 - privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Legea numărul 16/1996 - republicată, privind Arhivele Naționale cu modificările şi completările ulterioare
 23. Legea 467/2006 - privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, cu modificările şi completările ulterioare
 24. Legea 67/2006 – privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferurilor întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora cu modificările şi completările ulterioare
 25. Ordonanţa numărul 27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 26. Ordonanţa numărul 25/2014 - privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare
 27. Ordonanţa numărul 33/2002 - privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
 28. Ordinul Ministrului Sănătății 870/2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar cu modificările şi completările ulterioare
 29. Ordinul numărul 2171/2022 - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
 30. Ordinul numărul 1140/2020 - pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta
 31. Ordinul numărul 826/2014 - privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii
 32. Hotărârea numărul 905/2017- privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 33. Hotărârea numărul 250/1992 – republicată, privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
 34. Hotărârea numărul 600/2007 – privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 35. Hotărârile pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 36. Ordonanţă de Urgenţă numărul 44/2008 - privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare
 37. Hotărârea numărul 38/2008 - privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare
 38. Ordonanţa numărul 37/2007 - privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 39. Ordonanţă de Urgenţă numărul 96/2003 - privind protecţia maternităţii la locurile de munca, cu modificările şi completările ulterioare
 40. Regulamentul numărul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE)
 41. Hotărârea numărul 1256/2011- privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările şi completările ulterioare
 42. Ordonanţă de Urgenţă numărul 57 din 3 iulie 2019 -privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 43. Ordonanță numărul 137 din 31 august 2000 – republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 44. Legea numărul 270 / 2017 – prevenirii
 45. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 46. Ordonanță numărul 2 din 12 iulie 2001 – privind privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
 47. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 48. Hotărârea numărul 1164/ 2022- privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate

 

 

Notă: Pentru toate actele normative menţionate sunt valabile doar formele actualizate/ republicate

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord